โปรโมชั่น

โปรโมชั่น ต้อนรับปีใหม่ 2017

Posted on ธันวาคม 16, 2559 13:44รับฟรี!! ของที่ระลึกสุด Cool! จากซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์
• รับฟรี Superrich Tag จำนวน 1 ชิ้น
เมื่อแลกเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
• รับฟรี Superrich Pouch จำนวน 1 ใบ
เมื่อแลกเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไขเพิ่มเติม
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ ที่ใช้บริการหน้าร้านเท่านั้น
• จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / 1 พาสปอร์ต / วันเท่านั้น
• ยกเว้นสาขาสนามบินนานาชาติภูเก็ต
• ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 18 ม.ค. 2017 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กิจกรรมที่ผ่านมา