โปรโมชั่น

Free Hongkong Fanclub Coupon

Posted on ตุลาคม 10, 2559 11:19Free Coupon from Hongkong Fanclub
ซื้อเงินดอลล่าร์ฮ่องกง รับฟรี Special Coupon จาก Hongkong Fanclub

พิเศษสุดวันนี้ เมื่อซื้อเงินดอลล่าร์ฮ่องกง ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับทันที! Special Coupon จาก Hongkong Fanclub

เงื่อนไข:
- สำหรับลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ เท่านั้น
- ซื้อเงินดอลล่าร์ฮ่องกง ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
- จำกัดจำนวน 1 คูปอง/พาสปอร์ต/วัน
- ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559
- ยกเว้นสาขา JTC และ สนามบินนานาชาติภูเก็ต
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Hongkong Fanclub โทร. 02-148-1727-32

กิจกรรมที่ผ่านมา