โปรโมชั่น

ฟรี คูปองส่วนลด 20% Samuri Wifi

Posted on ธันวาคม 26, 2559 12:26รับฟรี คูปองส่วนลด 20% Samurai Wifi
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแลกเงินไทยเป็นสกุลต่างชาติเท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงื่อนไข
- สำหรับลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ เท่านั้น
- ยกเว้นสาขาสนามบินนานาชาติภูเก็ต และสาขาจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์
- ไม่มีขึ้นต่ำในการใช้บริการ
- จำกัดจำนวน 1 คูปอง/พาสปอร์ต/วัน
- สำหรับเช่าเครื่อง Samurai Pocket Wifi
- บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือบริการใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
+66 (0) 2 632 9176
www.bs-mobile.jp/th

กิจกรรมที่ผ่านมา