โปรโมชั่น

รับทันที! ปฏิทิน Superrich 2017

Posted on พฤศจิกายน 25, 2559 16:07รับทันที! ปฏิทิน Superrich 2017 เมื่อแลกเงินตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข:
• สำหรับลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ เท่านั้น
• เฉพาะสำนักงานใหญ่ราชดำริ 1 และสาขาวิภาวดี 22
• ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
• จำกัด 1 สิทธิ์ / พาสปอร์ต / วัน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
+66 (0) 2 254 4444

กิจกรรมที่ผ่านมา