โปรโมชั่น

Samurai Wifi

Posted on กรกฎาคม 7, 2559 10:30ฟรี คูปองส่วนลด 20% สำหรับเช่าเครื่อง Pocket wifi ณ Samuri Wifi

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแลกเงินไทยเป็นสกุลต่างชาติเท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2559

เงื่อนไข
- สำหรับลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ เท่านั้น
- ไม่มีขึ้นต่ำในการใช้บริการ
- จำกัดจำนวน 1 คูปอง/พาสปอร์ต/วัน
- สำหรับเช่า Samurai Pocket Wifi
- คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
- ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือบริการใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
+66 (0) 2 632 9176
www.bs-mobile.jp/th

กิจกรรมที่ผ่านมา