โปรโมชั่น

Thailand Tourist Privilege

Posted on พฤษภาคม 25, 2559 15:10แลกเงินต่างประเทศเป็นเงินไทย รับฟรี!!!! แพคเก็จ Thailand Tourist Privilege

เงื่อนไข
- สำหรับลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ เท่านั้น
- แลกเงินต่างประเทศเป้นเงินไทย 5,000 บาทขึ้นไป
- จำกัดจำนวน 1 แพ็คเก็จ/พาสปอร์ต/วัน
- ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
+66 (0) 2 254 4444

กิจกรรมที่ผ่านมา